Dynamické bezdrôtové ad-hoc siete odolné voči oneskoreniu/prerušeniu

Núdzové bezdrôtové siete odolné voči narušeniu. ...

bezpečné, samoorganizujúce sa a plne distribuované interoperabilné mesh siete

 

bezdrôtové mesh siete pre verejnú bezpečnosť
a obnovu po živelných pohromách a prírodných katastrofách...

 

Prírodné katastrofy a iné núdzové situácie majú potenciál zničiť celú sieťovú infraštruktúru
potrebnú na komunikáciu kritickú pre núdzovú záchranu, evakuáciu a počiatočnú obnovu.

 

 

net

 

Mesh sieť (alebo jednoducho mesh) je lokálna sieťová topológia, v ktorej sa uzly infraštruktúry (tj mosty, prepínače a iné zariadenia infraštruktúry) priamo, dynamicky a nehierarchicky pripájajú k čo najväčšiemu počtu ďalších uzlov a navzájom spolupracujú a efektívne smerujú dáta z/do klientov.

Tento nedostatok závislosti na jednom uzle umožňuje každému uzlu podieľať sa na prenose informácií.

Mesh siete sa dynamicky sami organizujú a konfigurujú, čo môže znížiť potrebu inštalácie. Schopnosť vlastnej konfigurácie umožňuje dynamickú distribúciu pracovného zaťaženia, najmä v prípade, že zlyhá niekoľko uzlov. To zase prispieva k odolnosti voči poruchám a zníženiu nákladov na údržbu. 

Späť do obchodu