Výskum a vývoj R&D

Výskum a vývoj (R&D) predstavuje proces, ktorým organizácie a inštitúcie hľadajú nové spôsoby a metódy, ako vylepšiť svoje produkty, služby alebo procesy. R&D zahŕňa systematické a kreatívne úsilie zamerané na rozširovanie poznatkov a rozvoj nových technológií, postupov a materiálov.

Výskum je proces získavania nových poznatkov o určitom javu alebo probléme. Vývoj na druhej strane sa zaoberá praktickým uplatnením získaných poznatkov a výrobu nových produktov, procesov alebo technológií.

Cieľom R&D je zvyčajne vylepšenie konkurencieschopnosti organizácie na trhu a zabezpečenie udržateľného rastu. Výsledkom úspešného R&D môžu byť nové alebo vylepšené produkty, zlepšené služby alebo efektívnejšie procesy. R&D je zvyčajne veľmi nákladný proces a môže trvať niekoľko rokov, pretože vyžaduje vysoké investície do výskumu, vývoja a testovania nových nápadov a technológií.

Späť do obchodu